Skúšobný poriadok na stupne technickej vyspelosti

Skúšobný poriadok SFKaBU schválený PR SFKaBU dňa 1.2.2019.
Celé znenie textu na www.karate-slovakia.sk

STUPNE KYU

a) používané skratky a názvoslovie:

hojo undo – základná technika na mieste
kihon ido – techniky v pohybe bez partnera
okinawa kumite – cvičenie s partnerom na mieste, alebo v pohybe ( JO, CHU, GE )
tenshin – techniky vo dvojiciach s úhybom do strán ( JO,CHU,GE )
bunkai – význam a demonštrácia techník v kata, cvičenie s partnerom
ippon kumite – bez rukavíc, doporučené rozhodovanie
všeobecná príprava – atleticko-kondičná príprava, kotúly a pády (komisár si vyberie aktuálne časť s celkovej náplne)

JO – jodan
CHU – chudan
GE – gedan
SD – sanchin dachi
SHD – shiko dachi
ZD – zenkutsu dachi
NAD – nekoashi dachi
HD – heiko dachi
BP – bojový postoj (kamae)
HZD – han zenkutsu dachi
SD/ZD – znamená…. alebo….
SD – ZD – znamená vykročiť do postoja
Ú : útočník
O : obranca
P : protiútok

b) obsahom skúšky je:

– hojo undo
– kihon ido
– okinawa kumite (partner tréning JO, CHU, GE )
– kata
– bunkai kata
– ippon shobu kumite ( od 4. Kyu )
– všeobecná príprava – fyzická pripravenosť, pády, priebežne počas skúšok

c) ďalšie požiadavky / kritériá hodnotenia:

– technické znalosti
– dodržanie štýlu
– dýchanie
– postoje
– dôraz na ruky, nohy, lakeť, boky
– sústredenie
– prejav
– nasadenie
– bojový duch
– Kiai
– charakterové a morálne vlastnosti
– čisté, nepokrčené karate-gi

Predpísané techniky na skúšky na STV KYU

9. KYU

min. 3 mesiace od zač. trénovania

A) Hojo undo:

HD– seiken tsuki – JO, CHU, GE
Mae (shomen) uraken uchi
– jodan uke
– chudan uke
– gedan barai
– kin geri
– mae geri
– úhyby do strán v pravo a v ľavo v HD

B) Kihon ido:

BP– postupovať vpred v kamae
– ustupovať vzad v kamae
– postupovať vpred s mae geri (kop zo zadnej nohy, prekrok)
ZD– postupovať vpred, ruky vedľa tela v päsť
– ustupovať vzad, ruky vedľa tela v päsť

C) Všeobecná príprava:

 • pád vzad s odlklepnutím (kolíska)
 • kotrmelec vpred a vzad
 • kliky na pästiach
 • brušáky a sklapovačky
 • drepy s mae geri jodan

8. KYU

min. 3 – 4 mesiace od 9. Kyu

A) Hojo undo:

SD – seiken tsuki – JO, CHU, GE
– jodan uke
– chudan uke
– gedan barai
HD– mae geri
– kin geri
– mawashi geri
– gedan kakato geri
– shomen uraken uchi
– chudan enpi uchi
SHD– gedan barai
– seiken tsuki CHU

B) Kihon ido:

SD – seiken tsuki JO, CHU, GE (mawate s chudan uke)
ZD– oi tsuki jodan (mawate s gedan barai)
– chudan empi uchi (prednou rukou)
SHD– vpred 45° seiken tsuki chudan (mawate s gedan barai)
– vzad 45° gedan barai
BP – mawashi geri (kop zadnou nohou, prekrok)

C) Kata

Gekisai dai 1. – (len doporučená, nie povinná)

D) Všeobecná príprava

 • pád vzad s postavením späť hore do HD, alebo BP
 • kotúľ vpred cez rameno s odklepnutím rukou na zem
 • kotrmelec vzad bokom cez rameno
 • kliky na pästiach, alebo s výskokom a tlesknutím dlaní o seba
 • sklapovačky, v hornej polohe tlesknúť dlaňami pod nohami
 • trojskoky žabákmi vpred
 • drepy s výskokom z miesta

7. KYU

min. 4 mesiace od 8. Kyu

A) Hojo undo:

SD– seiken tsuki JO, CHU, GE
– dvojité tsuki CHU
– shomen uraken uchi
– jodan uke
– chudan uke
– gedan barai
– hiki uke
– mawashi uke
HD– yoko uraken uchi
– yoko shuto uchi
– gedan kakato geri
– ushiro geri CHU v predklone
BP– mae geri CHU zadnou nohou (po kope vrátiť vzad do postoja)
– mawashi geri CHU/JO zadnou nohou (po kope vrátiť vzad do postoja)
ZD– gyaku tsuki CHU/JO
SHD– oi tsuki CHU
– sai uraken uchi JO
– gedan barai

B) Kihon ido:

SD– oi tsuki JO, CHU, GE, s pohybom suri ashi
Ustupovať:
– jodan uke
– chudan uke
– mawashi uke
ZD– gyaku tsuki CHU
– mae geri CHU, dokročiť do ZD s CHU enpi uchi prednou rukou
BP– mae geri zadnou nohov, prekročiť do BP a mawashi geri zadnou nohou prekročiť vpred do BP.
(kombinácia kopov)
SHD– vpred oi tsuki CHU, vzad gedan barai

C) Okinawa kumite:

Ú:O:
SD– seiken tsuki JO
– seiken tsuki CHU
jodan uke
chudan uke
SHD– seiken tsuki GE gedan barai

D) Kata

 • Gekisai dai 1.

E) Všeobecná príprava:

 • pád vzad s postavením späť hore do BP s kamae ( Kolíska )
 • kotúľ vpred cez rameno s postavením sa do BP
 • kotrmelec vzad bokom cez rameno s postavením sa do BP
 • kliky na pästiach, alebo s výskokom a tlesknutím dlaní o seba
 • sklapovačky, v hornej polohe tlesknúť dlaňami pod nohami
 • trojskoky žabákmi vpred
 • drepy s výskokom z miesta
 • z ľahu na bruchu vyskočiť do výšky s natiahnutými rukami do hora a znovu cez podrep ľahnúť na brucho (angličáky)

6. KYU

min. 4 mesiace od 7. Kyu

A) Hojo undo:

SD– seiken tsuki – JO, CHU, GE
– seiken tsuki CHU, dva údery naraz po sebe
– san ren tsuki JO,CHU, GE (naraz tri údery po sebe)
– teisho tsuki JO
– hiraken tsuki CHU
– shomen uraken uchi
– jodan uke
– chudan uke
– hiki uke
– mawashi uke
– ura uke
HD– yoko uraken uchi
– yoko shuto uchi
– mawashi enpi uchi
– gedan kakato geri
– gedan sokuto geri
– kin geri
– mae geri
– mawashi geri
– ushiro geri
– kansetsu geri
SHD– tsuki CHU
– ura tsuki dopredu CHU
– sae uraken uchi JO
– gedan barai
BP->ZD– kizami tsuki JO
– gyaku tsuki CHU
– kizami tsuki JO, gyaku tsuki CH – naraz v kombinácii

B) Kihon ido

SD– san ren tsuki JO,CHU,GE s posunom suri ashi (3 údery naraz)
– teisho tsuki JO
– mawashi uke
Ustupovať:
– jodan uke
– chudan uke
– hiki uke
– ura uke
ZD– gyaku tsuki CHU
– mae geri CHU + oi tsuki JO
SD->ZD– mae geri + mae empi uchi CHU (do SD dokročiť s chudan uke)
SD->SHD– mae geri + mawashi enpi uchi CHU (do SD dokročiť s hiki uke)
BP->ZD– mawashi geri + gyaku tsuki
SHD– oi tsuki CHU
Ustupovať:
– gedan barai

C) Okinawa kumite:

V pohybe:Ú:O:
SD– oi tsuki JO
– oi tsuki CHU
– oi tsuki CHU
jodan uke
chudan uke
hiki uke
SHDoi tsuki GEgedan barai

E) Kata

 • Gekisai dai 1.
 • Gekisai dai 2

E) Všeobecná príprava:

 • pád vzad s postavením späť hore do BP s kamae (Kolíska)
 • kotúľ vpred cez rameno s postavením sa do BP
 • kotrmelec vzad bokom cez rameno s postavením sa do BP
 • kliky na pästiach, alebo s výskokom a tlesknutím dlaní o seba
 • sklapovačky, v hornej polohe tlesknúť dlaňami pod nohami
 • trojskoky žabákmi vpred
 • drepy s výskokom z miesta
 • z ľahu na bruchu vyskočiť do výšky s natiahnutými rukami do hora a znovu cez podrep ľahnúť na brucho (angličáky)
 • BP drep gyaku tsuki

5. KYU

min. 5 mesiacov od 6. Kyu

A) Hojo undo

SD– seiken tsuki – JO, CHU, GE (Samostatne po pásmach)
– san ren tsuki JO, CHU, GE (3 údery naraz za sebou)
– nukite JO
– hiraken CHU
– ura tsuki JO
– tate tsuki CHU
– jodan uke
– chudan uke
– gedan barai
– hiki uke
– ura uke
– mawashi uke
– shomen uraken uchi – dopredu
– yoko uraken uchi
HD– kin geri
– mae geri
– mawashi geri
– ushiro geri
– kansetsu geri
– gedan sokuto geri
– gedan kakto geri mae
– kansetsu geri
SHD– dve tsuki naraz za sebou CHU
– sae uraken uchi
– ura tsuki mae CHU
– gedan barai otvorenými rukami
ZD– gyaku tsuki CHU
– san ren tsuki – gyaku tsuki CHU, Kizami tsuki JO, gyaku tsuki CHU
BP->ZD– mawashi geri prednou nohou výkrok do ZD s gyaku tsuki JO

B) Kihon ido:

SD Postupovať:
– oi tsuki JO, CHU, GE – samostatne
– san ren tsuki JO, CHU, GE, naraz, s pohybom suri ashi
– teisho tsuki JO
– nukite JO
– gyaku tate tsuki CHU, s posunom suri ashi
Ustupovať:
– jodan uke
– chudan uke
– hiki uke
– ura uke
– mawashi uke
SHD– gyaku tsuki CHU
– oi tsuki CHU
– mae ura tsuki gedan
– ustupovať s gedan barai
– ustupovať s chudan uke otvorené ruky
SDZD– mae geri výkrok do ZD enpi uchi CHU, dokročiť do SD s chudan uke
SDSHD– zo SD presun do SHD prednou rukou mawashi enpi uchi do dlane druhej ruky CHU.
Po vykonaní techniky dokročiť do SD s chudan uke
BPZD– mae geri CHU , dokročiť do ZD s oi tsuki JO
– mawashi geri CHU/JO, dokročiť do ZD s gyaku tsuki CHU/JO
– kizami tsuki JO a hneď gyaku tsuki CHU – kombinácia

C) Okinawa kumite

V pohybe:Ú:O:P:
SD– oi tsuki JO
– oi tsuki CHU
jodan uke
chudan uke
gyaku tsuki CHU
gyaku tsuki JO
SHD– oi tsuki GEgedan baraigyaku tsuki JO
Ú:
JO,CHU,GE – oi tsuki JO v SD, oi tsuki CHU v SD, oi tsuki GE v SHD (za sebou)
O:
– Jodan uke v SD, chudan uke v SD, gedan barai v SHD

D) Kata

 • Gekisai dai 1.
 • Gekisai dai 2.

E) Všeobecná príprava

 • pád vzad s postavením späť hore do BP s kamae (Kolíska)
 • kotúľ vpred cez rameno s postavením sa do BP
 • kotrmelec vzad bokom cez rameno s postavením sa do BP
 • pád vbok s odklepnutím na zemi
 • kliky na pästiach, alebo s výskokom a tlesknutím dlaní o seba
 • sklapovačky, v hornej polohe tlesknúť dlaňami pod nohami
 • brušáky
 • trojskoky žabákmi vpred
 • drepy s výskokom z miesta
 • z ľahu na bruchu vyskočiť do výšky s natiahnutými rukami do hora a znovu cez podrep ľahnúť na brucho (angličáky)
 • BP drep gyaku tsuki

4. KYU

min. 5 mesiacov od 5. Kyu

A) Hojo undo:

SD– seiken tsuki – JO, CHU, GE
– uraken uchi – shomen
– uraken uchi yoko
– mae shuto uchi JO
– ura tsuki JO
– teisho tsuki JO
– nukite tsuki JO
– tate tsuki CHU
– hiraken tsuki CHU
– jodan uke
– chudan uke
– hiki uke
– ura uke
– ko uke JO/CHU
– mawashi uke
HD– yoko shuto uchi JO
– yoko tetsui uchi JO
– kin geri
– mae geri
– mawashi geri GE/CHU/JO (možnosti)
– ushiro geri
– kansetsu geri
– gedn kakato geri mae a ushiro
– gedan sokuto geri
SHD– dve tsuki CHU za sebou
– ura tsuki mae
– ura tsuki yoko
– sae uraken uchi JO
– gedan barai zatvorenou, alebo otvorenou rukou
ZD– prednou nohou mawashi geri CHU s prechodom cez hei soto dachi,
po kope sa tou istou dráhou vrátiť vzad do ZD s gyaku tsuki CHU
BPZD– kizami tsuki JO, gyaku tsuki CHU

B) Kihon ido

SD– gyaku tsuki CHU
– oi tsuki JO,CHU,GE udierať 3 za sebou s posunom suri ashi
– mae (shomen) uraken uchi JO, s krytom druhej ruky osae uke okolo lakťa
– gyaku ura tsuki JO, s posunom suri ashi
– gyaku tate tsuki CHU, s posunom suri ashi
Ustupovať:
– jodan uke
– chudan uke
– gedan barai
SDZD– mae geri CHU, dokročiť do ZD s chudan enpi uchi s otvorenou rukou,
potom sa prisunúť do SD s hiki uke (otvorené ruky)
ZD mae geri CHU, oi tsuki JO – kizami tsuki JO, gyaku tsuki CHU
BPZD mae geri , mawashi geri CHU, gyaku tsuki JO (kombinácia)
SHD– gyaku ura tsuki CHU
– oi ura tsuki JO, 45°uhol (ako pri Seiunchin)
– oi tsuki CHU 3 údery za sebou v jednom presune
– vzad s gedan barai, otvorené ruky
NAD vzad:
– jodan ko uke
– hiki uke
– ura uke
– mawashi uke

C) Okinawa kumite

V pohybe:Ú:O:P:
SD – oi tsuki JO, oitsuki CHUjodan uke,chudan ukepo každom kryte protiútok CHU/JO tsuki
SHD– oi tsuki gedangedan baraijodan shuto uchi
(tou istou rukou ktorá vykrývala )

D) Ippon kumite

 • vo dvojiciach bez chráničov min. 1.5 min
 • doporučené rozhodovanie na prvý bodovateľný zásah ( encho sen ), alebo na 2 wazari

E) Kata

 • Gekisai dai 1.
 • Gekisai dai 2.
 • Sanchin – postup

F) Všeobecná príprava

 • pád vzad s postavením späť hore do BP s kamae (kolíska)
 • kotúľ vpred cez rameno s postavením sa do BP
 • kotrmelec vzad bokom cez rameno s postavením sa do BP
 • pád vbok s odklepnutím na zemi
 • kliky na pästiach, alebo s výskokom a tlesknutím dlaní o seba
 • sklapovačky, v hornej polohe tlesknúť dlaňami pod nohami
 • brušáky
 • trojskoky žabákmi vpred
 • drepy s výskokom z miesta
 • z ľahu na bruchu vyskočiť do výšky s natiahnutými rukami do hora a znovu cez podrep ľahnúť na brucho (angličáky)
 • BP drep gyaku tsuki
 • HD drep s mae geri JO

3. KYU

min 6 mesiacov od 4. Kyu

A) Hojo undo:

SD – seiken tsuki – JO, CHU, GE
– uraken uchi – shomen
– uraken uchi yoko
– mae shuto uchi JO
– ura tsuki JO
– nukite tsuki JO
– tate tsuki CHU
– hiraken tsuki CHU
– jodan uke
– chudan uke
– gedan barai
– hiki uke
– ura uke
– ko uke JO/CHU
– naname uke
HD – yoko shuto uchi JO, s ashi barai
– yoko tetsui uchi JO, s ashi barai
– mawashi geri GE/CHU/JO ( možnosti )
– ushiro geri
– gedn kakato geri mae a ushiro
– gedan sokuto geri
– yoko geri CHU
SHD– dve tsuki CHU za sebou
– teisho tsuki JO
– ura tsuki mae
– ura tsuki yoko
– sae uraken uchi JO, s krytom druhej ruky s osae uke
– gedan barai otvorenou rukou
NAD– kin geri GE prednou nohou
– mae geri CHU prednou nohou
– kansetsu geri prednou nohou
– mawashi uke
ZD– prednou nohou mawashi geri CHU s prechodom cez hei soto dachi,
po kope sa tou istou dráhou vrátiť vzad do ZD s gyaku tsuki CHU
– postaviť sa šikmo pod 45°uhol s gyaku tsuki CHU,
udierať s vytáčaním bedier pod 45°uhlom
BPZD– gyaku tsuki CHU, kizami tsuki JO, kombinácia
– vykročiť do ZD s uraken uchi JO (od ramena), s gyaku tsuki CHU

B) Kihon ido

SD– oi tsuki JO,CHU,GE udierať 3 x za sebou s posunom suri ashi
– mae (shomen ) uraken uchi JO, s krytom druhej ruky osae uke okolo lakťa
– gyaku ura tsuki JO, s posunom suri ashi
– gyaku tate tsuki CHU, s posunom suri ashi
– teisho tsuki jodan s posunom suri ashi
Ustupovať:
– oi tsuki CHU
– jodan uke
– chudan uke
– gedan barai
SDZD– mae geri CHU, dokročiť do ZD s chudan enpi uchi s otvorenou rukou,
potom sa prisunúť do SD s hiki uke ( otvorené ruky )
SDSHD– mae geri CHU, dokročiť do SHD 45°uhol,s mawashi enpi CHU
Úderom do dlane a hneď tou istou rukou mae uraken uchi JO.
Potom dokročiť do SD s hiki uke
BPZD– mae geri CHU, mawashi geri CHU, gyaku tsuki JO ( kombinácia )
– gyaku tsuki CHU, kizami tsuki JO, gyaku tsuki CHU ( kombinácia )
SHD– gyaku ura tsuki CHU
– oi ura tsuki JO, 45°uhol ruka nad kolenom ( ako pri Seiunchin )
– oi tsuki CHU 3 údery za sebou v jednom presune
– vzad s gedan barai, otvorené ruky
– vzad s chudan uke, otvorené ruky
NAD vpred:
– v kamae presun vpred s výkrokom prednej nohy cez pätu (rovnaké garde)
– v kame presun vpred s prekrokom zadnej nohy do predu (meniace sa garde)
Vzad – priamo:
– jodan ko uke
– hiki uke
– ura uke
– mawashi uke
– gedan barai otvorenými rukami

C) Okinawa kumite

JO, CHU, GE v pohybe:
Ú:
O:
– oi tsuki JO v SD, oi tsuki CHU v SD, oi tsuki GE v SHD, za sebou
– jodan uke s protiútokom CHU tsuki v SD, chudan uke s protiútokom JO tsuki v SD, gedan barai
s protiútokom tsuki JO/ shuto uchi JO, v SHD
SD/NADÚ:O:
SD oi tsuki JO
SD oi tsuki CHU
SD oi tsuki CHU
NAD ko uke JO
NAD hiki uke
NAD ura uke

D) Ippon kumite

 • vo dvojiciach bez chráničov min. 1.5 min
 • doporučené rozhodovanie na prvý bodovateľný zásah (encho sen), alebo na 2 wazari

E) Kata

 • Geksai dai 1
 • Geksai dai 2
 • Sanchin
 • Tensho – postup

F) Bunkai kata

 • Geksai dai 1

F) Všeobecná príprava

 • pád vzad s postavením späť hore do BP s kamae (kolíska)
 • kotúľ vpred cez rameno s postavením sa do BP
 • kotrmelec vzad bokom cez rameno s postavením sa do BP
 • pád vbok s odklepnutím na zemi
 • kliky na pästiach, alebo s výskokom a tlesknutím dlaní o seba
 • sklapovačky, v hornej polohe tlesknúť dlaňami pod nohami
 • brušáky
 • trojskoky žabákmi vpred
 • drepy s výskokom z miesta
 • z ľahu na bruchu vyskočiť do výšky s natiahnutými rukami do hora a znovu cez podrep ľahnúť na brucho (angličáky)
 • BP drep gyaku tsuki – HD drep s mae geri JO

2. KYU

min. 6-8 mesiacov od 3. Kyu

A) Hojo undo

SD– seiken tsuki – JO, CHU, GE
– san ren tsuki JO,CHU,GE (hneď po sebe)
– gyaku tsuki (sanchin no kamae)
– nukite tsuki (shisochin no kamae)
– mae uraken uchi
– yoko uraken uchi
– mae shuto uchi JO
– ura tsuki JO
– nukite tsuki JO
– tate tsuki CHU
– hiraken tsuki CHU
– jodan uke otvorenými rukami
– chudan uke otvorenými rukami
– gedan barai otvorenými rukami
– hiki uke
– ura uke
– ko uke JO/CHU
– naname uke
– kuri uke
– mawashi uke
HD– yoko shuto uchi JO, s ashi barai
– yoko tetsui uchi JO, s ashi barai
– mawashi geri GE/CHU/JO ( možnosti )
– ushiro geri
– gedn kakato geri mae a ushiro
– gedan sokuto geri
ZD– gyaku tsuki CHU/JO
– kizami tsuki JO, gyaku tsuki CHU
SHD– dve tsuki CHU za sebou
– teisho tsuki JO
– ura tsuki mae
– ura tsuki yoko
– sae uraken uchi JO, s krytom druhej ruky s osae uke
– gedan barai
– mawashi enpi CHU do dlane druhej ruky, tou istou rukou mae uraken uchi JO
– sae uraken uchi s blokom osae uke poza lakeť
NAD– kin geri GE prednou nohou
– mae geri CHU prednou nohou
– kansetsu geri prednou nohou
– mawashi uke
– chudn uke otvorenou rukou, súčasne s gedan barai otorenou rukou (dvojitý kryt)
BPZD– san ren cuki kombinácia, gyaku tsuki CHU, kizami tsuki JO, gyaku tsuki CHU
– mawashi geri CHU/JO zadnou nohou,
po prekročeni do ZD kizami tsuki JO, gyaku tsuki CHU ( kombinácia )

B) Kihon ido:

SD– oi tsuki JO, CHU, GE striedavo s posunom suri ashi
– oi tsuki JO,CHU,GE udierať 3 x za sebou s posunom suri ashi
– mae (shomen ) uraken uchi JO, s krytom druhej ruky osae uke okolo lakťa
– gyaku ura tsuki JO, s posunom suri ashi
– gyaku tate tsuki CHU, s posunom suri ashi
– teisho tsuki jodan s posunom suri ashi
– gyaku tsuki CHU (sanchin no kamae)
– morote tsuki (ako pri Gekisai dai 1)
Ustupovať:
– gyaku tsuki CHU
– jodan uke otvorené ruky
– chudan uke otvorené ruky
SDZD– mae geri CHU, dokročiť do ZD s chudan enpi uchi s otvorenou rukou,
potom sa prisunúť do SD s hiki uke ( otvorené ruky )
SDSHD– mae geri CHU, dokročiť do SHD 45°uhol,s mawashi enpi CHU úderom do dlane
a hneď tou istou rukou mae uraken uchi JO. Potom dokročiť do SD s hiki uke
BPZD– san ren tsuki, gyaku tsuki CHU, kizami tsuki JO, gyaku tsuki CHU
– zadnou nohou ashi barai, prekročiť do ZD s gyaku tsuki CHU
BPSHD – zadnou nohou ashi barai, prekročiť do SHD s tsuki GE
SHD– gyaku ura tsuki CHU,
– oi ura tsuki JO, 45°uhol ruka nad kolenom, tou istou rukou mae uraken uchi JO (ako pri Seyunchin)
– oi tsuki CHU 3 údery za sebou v jednom presune
– vzad s gedan barai, otvorené ruky
– vzad s chudan uke, otvorené ruky, hneď po vykonaní krytu úder gyaku tsuki JO
NAD Vzad – priamo:
– jodan ko uke
– hiki uke
– ura uke
– mawashi uke
– gedan barai otvorenými rukami
– mae geri prednou nohou
Vzad posun pod 45° uhlom:
– mawashi uke
– naname uke
– kuri uke
– kansetsu geri

C) Okinawa kumite

SD/NAD:Ú:O:P:
SD oi tsuki JO
SD oi tsuki CHU
SD oi tsuki CHU
NAD ko uke JO
NAD hiki uke
NAD ura uke
mae geri prednou
gyaku teisho tsuki JO
ura tsuki JO
(tou istou rukou, ktorá blokovala)

D) Ippon kumite:

 • vo dvojiciach bez chráničov min. 2 minúty
 • doporučené rozhodovanie na prvý bodovateľný zásah (encho sen), alebo na 2 wazari

E) Kata

 • Gekisai dai 1
 • Gekisai dai 2
 • Sanchin
 • Tensho
 • Saifa – postup

F) Bunkai kata:

 • Gekisai dai 1
 • Gekisai dai 2

F) Všeobecná príprava

 • pád vzad s postavením späť hore do BP s kamae (Kolíska)
 • kotúľ vpred cez rameno s postavením sa do BP
 • kotrmelec vzad bokom cez rameno s postavením sa do BP
 • pád vbok s odklepnutím na zemi
 • kliky na pästiach, alebo s výskokom a tlesknutím dlaní o seba
 • sklapovačky, v hornej polohe tlesknúť dlaňami pod nohami
 • brušáky
 • trojskoky žabákmi vpred
 • drepy s výskokom z miesta
 • z ľahu na bruchu vyskočiť do výšky s natiahnutými rukami do hora a znovu cez podrep ľahnúť na brucho (angličáky)
 • BP drep gyaku tsuki
 • HD drep s mae geri JO

1. KYU

8 – 12 mesiacov od 2. Kyu

SD – seiken tsuki – JO, CHU, GE
– san ren tsuki JO,CHU,GE ( hneď po sebe )
– gyaku tsuki ( sanchin no kamae )
– nukite tsuki ( shisochin no kamae )
– mae uraken uchi – yoko uraken uchi
– mae shuto uchi JO
– ura tsuki JO
– nukite tsuki JO
– tate tsuki CHU
– hiraken tsuki CHU
– jodan uke otvorenými rukami
– chudan uke otvorenými rukami
– gedan barai otvorenými rukami
– hiki uke
– ura uke
– ko uke JO/CHU
– naname uke
– kuri uke
– mawashi uke
HD– yoko shuto uchi JO, s ashi barai
– yoko tetsui uchi JO, s ashi barai
– mawashi geri GE/CHU/JO ( možnosti )
– ushiro geri
– gedn kakato geri mae a ushiro
– gedan sokuto geri
– yoko geri CHU
ZD– gyaku tsuki CHU/JO
– kizami tsuki JO, gyaku tsuki CHU
– kizami tsuki JO, mae geri CHU zadnou nohou, vrátiť po kope do ZD,
s gyaku tsuki JO (v jednom rytme pokračovať za sebou)
SHD– dve tsuki CHU za sebou
– teisho tsuki JO
– ura tsuki mae
– ura tsuki yoko
– sae uraken uchi JO, s krytom druhej ruky s osae uke
– gedan barai – mawashi enpi CHU do dlane druhej ruky, tou istou rukou mae uraken uchi JO
NADZD – kin geri GE prednou nohou, dokročiť do ZD s oi tsuki JO
– mae geri CHU prednou nohou, dokročiť do ZD s gyaku tsuki JO
– kansetsu geri prednou nohou, dokročiť do ZD s gedan shuto uchi prednou rukou
BPZD – san ren cuki kombinácia, gyaku tsuki CHU, kizami tsuki JO, gyaku tsuki CHU
– mawashi geri CHU/JO zadnou nohou,
po prekročeni do ZD kizami tsuki JO, gyaku tsuki CHU ( kombinácia )
HZD– postoj v 60°uhle bokom, s gyaku ura tsuki JO (saifa)
otočiť sa bokmi na mieste na druhú stranu (o 180 °)
urobiť kryt chudan uke otvorenou rukou a hneď po dokončení krytu stiahnuť ruku
do hikite a druhou rukou udrieť gyaku ura tsuki JO. Striedať na obidve strany.

B) Kihon ido:

SD– oi tsuki JO, CHU, GE
– striedavo – jednom prekroku udrieť 2x tsuki CHU za sebou
– nukite tsuki (Shisochin – no – kamae)
– gyaku tsuki (Sanchin – no – kamae)
– mae (shomen) uraken uchi JO, s krytom druhej ruky osae uke okolo lakťa
– gyaku ura tsuki JO, s posunom suri ashi
– gyaku tate tsuki CHU, s posunom suri ashi
– teisho tsuki jodan s posunom suri ashi
– morote tsuki (ako pri Gekisai dai 1)
– mawashi uke s údermi teisho v rýchlom tempe
Ustupovať:
– gyaku tsuki CHU
– jodan uke otvorené ruky
– chudan uke otvorené ruky
– ko uke CHU
SDZD– mae geri CHU, dokročiť do ZD s chudan enpi uchi s otvorenou rukou,
potom sa prisunúť do SD s hiki uke (otvorené ruky)
SDSHD– mae geri CHU, dokročiť do SHD 45°uhol,s mawashi enpi CHU úderom do dlane
a hneď tou istou rukou mae uraken uchi JO. Potom dokročiť do SD s hiki uke
BP– tobi mae geri CHU/JO
– ushiro geri s otočkou vpred ( 180° ) po kope dokročiť do BP
BPZD– zadnou nohou ashi barai, prekročiť do SHD s tsuki GE
SHD– gyaku ura tsuki CHU,
– oi ura tsuki JO, 45°uhol ruka nad kolenom, tou istou rukou mae uraken uchi JO
(ako pri Seiunchin)
– oi tsuki CHU 3 údery za sebou v jednom presune
– vzad s gedan barai, otvorené ruky
– vzad s chudan uke, otvorené ruky, hneď po vykonaní krytu úder gyaku tsuki JO.
Po údere vrátiť ruku do hikite
NAD ustupovať :
– jodan ko uke , predou nohou kin geri GE
– hiki uke, druhou rukou teisho tsuki JO (po údere hneď vratiť ruku do hikite)
– ura uke, a tou istou rukou ura tsuki JO
– mawashi uke, rýchle prevednie
– v uhle 45°do strany kryt naname uke, prednou nohou kansetsu geri
– v uhle 45°do strany kryt kuri uke, prednou nohou kin geri GE
– v uhle 45°do strany kryt ko uke CHU, tou istou rukou, ktorá robila kryt, udrieť mae uraken JO

C) Okinawa kumite:

Tenshin (úhyby do strán) vo dvojiciach na mieste:

Ú:
O:
v SD oi tsuki JO striedavo
tenshin s ko uke JO (striedavo vpravo, vľavo)
Ú:
O:
v SD oi tsuki JO striedavo
tenshin s ko uke JO (striedavo vpravo, vľavo)
Ú:
O:
v SHD oi tsuki GE
tenshin s gedan barai otvorená ruka (striedavo vpravo, vľavo)
Ú:
O:
v SD oi tsuki JO, oi tsuki CHU, oi tsuki GE, v slede za sebou
tenshin v slede za sebou s ko uke JO, ura uke, gedan barai

JO,CHU,GE, v pohybe:

Ú : oi tsuki JO v SD, oi tsuki CHU v SD, oi tsuki GE v SHD, za sebou
O : jodan uke v SD, chudan uke v SD , gedan barai v SHD, protiútok tsuki JO/ shuto uchi JO

SD/NAD Ú: O: 45°do strán P:
SD oi tsuki JO NAD ko uke JO nukite tsuki JO
SD oi tsuki CHU NAD hiki uke gyaku teisho tsuki JO
SD oi tsuki CHU NAD ura uke ura tsuki JO (tou istou rukou, ktorá blokovala)
SD oi tsuki CHU NAD ko uke CHU mae uraken uchi JO (tou istou rukou ktorá kryla)
SD oi tsuki CHU NAD naname uke prenou nohou kansetsu Geri

D) Ippon kumite:

 • vo dvojiciach bez chráničov min. 2 minúty
 • doporučené rozhodovanie na prvý bodovateľný zásah ( encho sen ), alebo na 2 wazari

E) Kata

 • Gekisai dai 1
 • Gekisai dai 2
 • Sanchin
 • Tensho
 • Saifa

F) Bunkai kata:

 • Saifa

G) Všeobecná príprava:

 • pád vzad s postavením späť hore do BP s kamae (Kolíska)
 • kotúľ vpred cez rameno s postavením sa do BP
 • kotrmelec vzad bokom cez rameno s postavením sa do BP
 • pád vbok s odklepnutím na zemi
 • kliky na pästiach, alebo s výskokom a tlesknutím dlaní o seba
 • sklapovačky, v hornej polohe tlesknúť dlaňami pod nohami
 • brušáky
 • trojskoky žabákmi vpred
 • drepy s výskokom z miesta
 • z ľahu na bruchu vyskočiť do výšky s natiahnutými rukami do hora a znovu cez podrep ľahnúť na brucho (angličáky)
 • BP drep gyaku tsuki
 • HD drep s mae geri JO