Kontakt

Tréneri

Juraj Hruška: 0911 361 711
Peter Žembery: 0905 609 036


Tréningový priestor:

Základná škola Tlmače
Školská 9
Telocvičňa ZŠ


Bankové spojenie:

Číslo účtu / IBAN: SK02 0900 0000 0051 8932 7404

Variabilný symbol: 202301 (pre úhradu členského za prvý polrok 2023)

správa pre prijímateľa: Meno Priezvisko cvičenca

Kontaktný formulár